Mẹ và Bé Shop Uncategorized Báo cáo đã lồng tiếng xong vai phim “Hello xì gòn” chuẩn bị lên sóng

Báo cáo đã lồng tiếng xong vai phim “Hello xì gòn” chuẩn bị lên sóng

21 Comments


1 1 1  
Báo cáo đã lồng tiếng xong vai phim “Hello xì gòn” chuẩn bị lên sóng , chị chán em chưa Lê Thị Ngọc Quyên phim sau còn cần xài đến giọng nói ngọc ngà của e nửa không , nếu cần thì phải làm sao coi cho được chứ lồng tiếng 30 tập phim ăn được có tô Bún riêu mà nghe chế xài xể nuốt không có trôi HuongGiang Nguyen Hoai làm chứng

21 thoughts on “Báo cáo đã lồng tiếng xong vai phim “Hello xì gòn” chuẩn bị lên sóng”

Comments are closed.