Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bài tập thực hành “Bi Kịch Tâm Lý”

Bài tập thực hành “Bi Kịch Tâm Lý”

0 Comment


1 1 1 1 1  
Bài tập thực hành “Bi Kịch Tâm Lý”
Các bạn học viên dần đàn bước vào một thể loại cực kỳ khó. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Cố gắng lên các bạn trẻ, mọi sự cố gắng của các bạn chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt cho các bạn và cho tập thể lớp. Chúc các bạn ngày càng học hăng say.
Thầy Vũ Minh.
Saigon 10/05/17