Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bãi tắm Cát Tiên

Bãi tắm Cát Tiên

10 Comments

Bãi tắm Cát Tiên – Cát Bà
Ngày xưa đây là bãi tắm tiên. Bãi hoang vắng, cát trắng mịn, đường đi từ bãi Cát Cò ra Cát Tiên bằng con đường sắt bắt ngang vách núi đá cheo leo hiểm trở, cho nên ít người ra, vì thế không ai ngại ai, tất cả tắm tiên hết.
Bây giờ phá núi mở đường ô tô ra tận chân bãi Cát Tiên, chả ai dám tắm tiên nữa. Thật là mất hết cả bản sắc
P/S: Ảnh không liên quan đến câu chuyện và không dùng để minh họa 😀

10 thoughts on “Bãi tắm Cát Tiên”

 1. OanhOanh Oanhoanh says:
  1. Nguyễn Thế Hùng says:
 2. Phan Thu Phương says:
  1. Nguyễn Thế Hùng says:
 3. Phan Thu Phương says:
 4. Nguyễn Thế Hùng says:
 5. Phan Thu Phương says:
 6. Phạm Thị Vân says:
  1. Nguyễn Thế Hùng says:
 7. Nguyễn Thế Hùng says:

Comments are closed.