Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bạn nói: Số phận đã an bài

Bạn nói: Số phận đã an bài

0 Comment

Bạn nói: Số phận đã an bài
Tôi nói: Tôi tạo ra số phận
Bạn nói: Mình không may mắn
Tôi nói: Tôi tạo ra may mắn
Bạn nói: Rất khó để giải quyết vấn đề
Tôi nói: Vấn đề sinh ra là để giải quyết
Bạn nói: Do hoàn cảnh như vậy
Tôi nói: Tôi điều khiển hoàn cảnh
Bạn nói: Mình không thể…
Tôi nói: Cái đéo gì tôi cũng có thể
Thành công thể hiện ở mỗi bước bạn đi, không phải cái đích đến.
Cứ thành công, cứ khác biệt, cứ đa dạng…. và đừng chết ở tuổi 25 rồi mãi 80 tuổi mới chịu đem chôn,…tốn đất mà bất động sản dạo này nứng não lắm nha. :3
Bay lên nào … gió…
<3 I believe I can fly <3 See Translation