Mẹ và Bé Shop Uncategorized Áp lực mọi phía

Áp lực mọi phía

5 Comments

Áp lực mọi phía, khó khăn, độc bước, trắc trở, tình cảm, nhớ nhung, chia xa…còn bao nhiêu thứ nữa đến luôn đi! Tôi mạnh mẽ mà, cứ đến! ><

5 thoughts on “Áp lực mọi phía”

  1. Anonymous says:
  2. Anonymous says:
  3. Anonymous says:
  4. Anonymous says:
  5. Anonymous says:

Comments are closed.