Mẹ và Bé Shop Uncategorized 6h sáng thứ 7 nhẹ nhàng với những cảnh quay cũng nhẹ nhàng không kém

6h sáng thứ 7 nhẹ nhàng với những cảnh quay cũng nhẹ nhàng không kém

65 Comments


1  
6h sáng thứ 7 nhẹ nhàng với những cảnh quay cũng nhẹ nhàng không kém … Bơi lội , đua xe đạp , chạy bộ mà trời thì đẹp thôi là đẹp “Nắng muốn điên” Gần 1 chai Vodka Absolut đêm qua trong người đang phát huy tác dụng tối nay còn đi hát , rồi về sân khấu diễn kịch “Tui chết” , chắc mua bia uống để đẩy bớt cái rượu trong người ra ha …mục đích là khoe mắt kính mới mua

65 thoughts on “6h sáng thứ 7 nhẹ nhàng với những cảnh quay cũng nhẹ nhàng không kém”

Comments are closed.