2 năm rùi

46 Comments

2 năm rùi. Một góc cửa hàng sau 2 năm đã rất nhiều lần thay đổi
2 năm gắn bó với sữa bỉm cùng với bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cố gắng đã rất nhiều lần muốn từ bỏ rùi lại nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa rùi hơn nữa nữa!!!
Vẫn chưa là gì nhưng tạm hài lòng với những gì 2 vk ck đã và đang phấn đấu. Phải cố gắng nhiều hơn nữa để đạt mục tiêu càng sớm càng tốt
Cảm ơn tất cả khách hàng luôn ủng hộ shop. E sẽ cố gắng hoàn thiện nhiều hơn nữa để phục vụ những khách hàng yêu quý chu đáo hơn nữa.
See Translation

46 thoughts on “2 năm rùi”

  1. Dư Thị Thắm says:
 1. Phượng Phan says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 2. Dương Thân Thương says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 3. Phượng Phan says:
 4. Dư Thị Thắm says:
 5. Phượng Phan says:
 6. Dương Thân Thương says:
 7. Lạnh Lùng says:
  1. Dư Thị Thắm says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 8. Dư Thị Thắm says:
 9. Dư Thị Thắm says:
 10. Tuấn Nguyễn says:
 11. Dư Thị Thắm says:
 12. Nguyễn Văn Lâm says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 13. Dư Thị Thắm says:
 14. Dư Thị Thắm says:
 15. Lạnh Lùng says:
 16. Thu Thủy says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 17. Syakira Nur says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 18. Dư Thị Thắm says:
 19. Dư Thị Thắm says:
  1. Dư Thị Thắm says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 20. Dư Thị Thắm says:
 21. Dư Thị Thắm says:
 22. Dư Thị Thắm says:
 23. Syakira Nur says:
  1. Dư Thị Thắm says:
 24. Nguyễn Thuận TP says:
  1. Dư Thị Thắm says:

Comments are closed.