Và thế là Đình Đồng đã cụ thể hoá sự bất lực của hàng công

Và thế là Đình Đồng đã cụ thể hoá sự bất lực của hàng công, cơ mà nhìn Vinh “phế” đá mới gọi là lộn ruột :3
Update: đốt cmn sân Mỹ Đình đi a e ơi, đá hiệp phụ rồi :v
P/S: xót của thay cho mấy a e phải mua vé từ bọn phe vé chợ đen :3
See Translation

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *