Trải nghiệm delay VietNamAirline 15 tiếng :D

Trải nghiệm delay VietNamAirline 15 tiếng 😀
Giờ bay 14:30
Delay lần 1 16:00
18:00 thông báo delay đến 22:30, khách được đưa về KS
22:30 ko có gì xảy ra
2:30 được gọi dậy và di chuyển ra sân bay, giờ bay mới dc thông báo 5:30
Lúc này là 5h, biết làm gì đây ngoài uống cafe và tiếp tục chờ 🙂

33 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *