Mẹ và Bé Shop Uncategorized Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v

Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v

0 Comment

Tổng hợp ảnh ăn hỏi và cưới ông bạn vàng “ứt” :v
Trong vòng 24h vừa qua, về Phú Thọ, rồi lại lên Hà Nội đón dâu, rồi lại về Phú Thọ ăn tiệc chính, và rồi lại lên Hà Nội @@ Thôi mong đây là lần đầu và cũng là lần chốt ông cưới để anh em được nhờ =))))
P/S: nhờ thằng chú rể mồm thối mà kỹ năng thay lốp ô-tô đã được nâng cao lên một tầm mới
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *