THÌ THÔI

19 Comments

THÌ THÔI
Thì thôi cố nhịn mà thương
Cắn răng mà giận cố nhường mà yêu
Lộc giời cho được bao nhiêu
Thì thôi nhận lấy xế chiều đến nơi…
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đã ai vẹn cả kiếp người hay không
Chẳng có thì cũng đừng mong
Cái gì chưa đến thì trông làm gì…
Thế thôi thôi thế thôi thì
Thì thôi thôi thế thôi thì… thì thôi!

19 thoughts on “THÌ THÔI”

 1. Nguyen Thi Thu Lien says:
  1. Toan Phạm Nguyễn says:
 2. Nguyen Thi Thu Lien says:
 3. Nguyễn Quyết says:
  1. Toan Phạm Nguyễn says:
 4. Toan Phạm Nguyễn says:
 5. Toan Phạm Nguyễn says:
  1. Nguyễn Quyết says:
 6. Thiên Vũ Anh says:
 7. Toan Phạm Nguyễn says:
 8. Nguyễn Quyết says:
 9. Toan Phạm Nguyễn says:
 10. Muối Tiêu Chanh says:
  1. Quỳnh Mỹ says:

Comments are closed.