Sao tui thương nhóm kịch của tui quá

Sao tui thương nhóm kịch của tui quá …
Không biết rồi sẽ cùng nhau đi đến đâu …
Nhưng ít ra chúng ta đã có một phần tuổi thanh xuân thật ý nghĩa …

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *