Quá nhiều vết cắt

Quá nhiều vết cắt – ngọt mà sâu
– Đứt thật lâu rồi mới biết đau là gì : )
– Đau thươq chất đống, lấy sức đâu mà chống
– Hy vọng, chờ mog, rốt cuộc lại tay không
– Gió nghịch mùa- yêu thương nghịch hướng
– Lỗi nhịp- lỗi bước- lỗi cả yêu thương.
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *