Ôi trời ơi

Ôi trời ơi, có ai học về giống gạo Việt nam giải thích hộ mình với
Để làm bánh mướt, quê Nghệ Tĩnh phải dùng gạo V của Miền Trung. Mình nghĩ, cái gạo tên là V đó có thể tương đương với loại gạo gì đó ở Đất Bắc – ai biết chỉ dùm với. Chẳng nhẽ mỗi lần tráng bánh mướt lại phải nhờ Mom gửi ra.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *