Những điều thích nhất chiều cuối năm:

Những điều thích nhất chiều cuối năm:
– Dưa hành kèm bánh chưng xanh.
– Mùi nhang trầm
– Tắm nước lá mùi già
– Xem Táo Quân
– Không khí se se lạnh (có chút mưa xuân thì lại càng thích)
Thực sự đến chiều nay mới thấy không khí của ngày Tết 😀
Chuẩn bị sang năm mới!
See Translation

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *