Nhiều lúc

0 Comments

Nhiều lúc…ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng tiếng mưa từng đêm, dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng…!

1 thought on “Nhiều lúc”

  1. Anonymous says:

    Ngủ đi anh ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *