Ngày này năm trước đang ở 1 nơi xa xôi

1  
Ngày này năm trước đang ở 1 nơi xa xôi,có người đứng chờ.
Gặp nguời,Người nói : “nhớ lắm bít không,ko tin là ra đây lun á”
Thế mà hôm nay ngta vui ,ngta cũng quên hết rồi.
#MissTết2016

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *