” Năm 2012

” Năm 2012, 17 khách hàng đến OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu để gửi tiết kiệm. Nhận sổ tiết kiệm từ ngân hàng, các khách hàng đã kiểm tra đối chiếu số tiền ghi trước khi mang về nhà cất giữ. Tuy nhiên, sau 5 năm, đầu tháng 9/2017, họ đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ, hơn 400 tỷ đồng không có trong hệ thống.”
==> Các ông chồng về nhà đưa bài báo này cho vợ đọc, đảm bảo vợ sẽ đưa hết tiền cho chồng giữ chứ không gửi tiết kiệm ngân hàng nữa 😀

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *