Mình cũng từ cái chợ ấy ra

Mình cũng từ cái chợ ấy ra, làm qua bao bv từ ĐH Y Dược, Columbia Asia, City International Hospital…và nếu có người quen bị bệnh mình vẫn khuyên nên vào ĐH Y Dược, nhưng nếu người thân bị bệnh thì mình vẫn đưa vào cái chợ ấy.
See Translation

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *