Má ơi

24 Comments

Má ơi !!!
Từ 5g chiều đến 11g30 khuya ,2 con mắt dính liền vs những con số,ghi ghi,chép chép!!!
Lại mún buồn nôn ,chóng mặt..triệu chứng có bầu hả ta!!!!
Còn 20ng nữa thôi………..Ta đi chết đây
Chu mi ngaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa