Khi yêu nhau

1 1 1  
Khi yêu nhau … cả hai ko nhìn nhau… mà cùng nhìn về một hướng
Hình ảnh đúng tính chất minh họa cho lời nói kakakaka
#Anh_bạn_Mập và #gái_Thái :)))

14 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *