Mẹ và Bé Shop Uncategorized http://lamchuphapluat

http://lamchuphapluat

0 Comment

http://lamchuphapluat.vn/Au-dam–Toi-ac-khien-ca-xa-hoi-pha…
Từ vấn nạn ấu dâm đang ám ảnh toàn xã hội ,chúng tôi muốn nhắn nhủ quý phụ huynh hãy thật nghiêm túc quan tâm đến việc bảo vệ con trẻ khỏi nạn xâm hại tình dục. Đồng thời truyền tải thông điệp xâm hại tình dục là một tội ác không thể dung thứ!