Được đến các lớp học khá nhiều

Được đến các lớp học khá nhiều, chớp được nhiều khoảnh khắc, nhưng chưa có được tấm ảnh nào đẹp như tấm ảnh này.
Ảnh: Thầy giáo Quyền, huyện Kỳ Sơn trao sách cho các em học sinh từ nguồn sách tặng của Quỹ Khuyến học hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan (đại diện anh Huu Binh Hoang), từ anh Nguyễn Anh Tuấn và những người bạn.
Ảnh copy từ thầy giáo Lê Viết Thắng.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *