Đêm cuối ở Mel rồi nè

1 1  
Đêm cuối ở Mel rồi nè… mai về Với mọi người rồi. Sẽ nhớ cái không khí lạnh này lắm đây . Đang 9 độ đó má ơi. Đứng chụp hình vậy thôi chứ tay chân tê cứng rồi nè

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *