Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đây là thông tin đầy đủ của live show Trần Lập: Hẹn gặp lại

Đây là thông tin đầy đủ của live show Trần Lập: Hẹn gặp lại

69 Comments

Đây là thông tin đầy đủ của live show Trần Lập: Hẹn gặp lại. Các bạn có thể đặt vé từ lúc này.
Xin đính chính số Hotline mua vé của show là:
0902565995
0969509339
Trong poster bị sai nên một số khán giả không gọi được. Chân thành cáo lỗi với các bạn.

69 thoughts on “Đây là thông tin đầy đủ của live show Trần Lập: Hẹn gặp lại”

 1. Nguyễn Thanh Tiến says:
 2. Thanh Huyền says:
 3. Đức Nguyễn says:
  1. Đức Nguyễn says:
 4. Đức Nguyễn says:
 5. Thuy Dangthingoc says:
 6. Trần Tuấn says:
  1. Phuong Thao Dang says:
 7. Trà Nguyễn says:
 8. Khắc Giáp says:
 9. Lê Ngọc Huấn says:
 10. Nguyễn Thu Quỳnh says:
 11. Đức Nguyễn says:
 12. Trần Thu Thuỷ says:
  1. トゥアン慶太 says:
 13. Trần Thu Thuỷ says:
 14. トゥアン慶太 says:
  1. Từ Tùng Lâm says:
  1. Thanh Nguyen says:
 15. Nguyễn Phương Trang says:
 16. Nguyễn Phương Trang says:
 17. Paññavara Tuệ Ân says:
 18. Thanh Nguyen says:
 19. Le Thu Trang says:
 20. Phuong Thao Dang says:
 21. Phuong Thao Dang says:
 22. Nguyen Thi Thu says:
 23. Phuong Thao Dang says:
 24. Khắc Giáp says:
 25. Khắc Giáp says:

Comments are closed.