Mẹ và Bé Shop Uncategorized Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA

Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA

20 Comments

Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA?”
Ô kê phai.
Chỉ một tuần nữa thôi xin hãy chịu đựng em =)))
Rồi em sẽ nghỉ cho các chế vừa lòng
Lời tâm sự của con mẹ bầu mới tuần thứ ba mươi lăm

20 thoughts on “Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA”

 1. Nguyễn Thị Minh Huyền says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 2. Trần Trung Hiếu says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 3. Anh Ngọc Trương says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 4. Thư Anh Hoàng says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 5. Trần Trung Hiếu says:
 6. Thư Anh Hoàng says:
 7. Hoàng Vi Lê says:
 8. Thư Anh Hoàng says:
 9. Lê Ngọc Mẫn says:
 10. Thư Anh Hoàng says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 11. Võ Nguyễn Trùng Dương says:
  1. Lê Ngọc Mẫn says:
 12. Võ Nguyễn Trùng Dương says:

Comments are closed.