Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA

Đây là khuân mặt bất lực cộng tủi thân cộng buồn bã cộng nuối tiếc luyến lưu cộng đủ mọi trạng thái khi các chế đồng nghiệp nhìn thấy mình ở công ty xong hét lên vô cùng hoảng xợ: “VẪN ĐI LÀM HẢAAAAA?”
Ô kê phai.
Chỉ một tuần nữa thôi xin hãy chịu đựng em =)))
Rồi em sẽ nghỉ cho các chế vừa lòng
Lời tâm sự của con mẹ bầu mới tuần thứ ba mươi lăm

20 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *