Đã xóa đi bóng hình

1  
Đã xóa đi bóng hình…tìm kiếm hạnh phúc cho mình…dĩ vãng đã gác qua một bên…!
Photo by Nguyễn Nhân

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *