Có những điểm đến là bất ngờ

Có những điểm đến là bất ngờ, như chưa bao giờ tính toán trong lịch trình của mình vậy. Đi vào khu phố Old Town Square, thấy Riga nhỏ xinh nằm bên bờ sông Daugava.

Nhân dịp transit trên đường đi Nga lại được thong dong qua Latvia, 26/07/2016
See Translation

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *