Cả ngày nằm vật vã vì bệnh tật

Cả ngày nằm vật vã vì bệnh tật, muốn ló mặt ra đường kiếm ăn…mà biết ăn gì, với ai bây chừ!?! :((

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *