Bít là đi r sẽ trở về

Bít là đi r sẽ trở về!!!
Mà sao vẫn thấy trong lòng trống vắng quá.
Từ cái hồi nó chỉ bít có ti ti,nay cũng đc bội phần.
Rồi từ cái thời t thương nó nhất,cho đến 2 mùa trải qua,Nó lúc nào cũng có vị trí trong lòng tôi.
Thế đấy,tạm chia tay vậy.
Đợi ngày nó huy hoàng trở về chứ bít làm sao bây giờ!
Mau mau về nghe chưa thằng mập!!!

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *