Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy

Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy

83 Comments

Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy, hehe) từ 28.03.2015
Sau đó 1 tuần, chính xác là 05.04.2015 chụp được tấm ảnh Cityscape đầu tiên
Dù không nhiều ảnh và ảnh chưa thực sự tốt nhưng suốt 6 tháng cứ loanh quanh Saigon mãi với món này rồi bắt đầu thấy ngán… Thế là chuyển qua Landscape
Trước để ảnh lung tung, nay tập hợp lại xem trong 6 tháng ấy mình đã có những gì 😉

83 thoughts on “Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy”

 1. Nguyen Tuan Dung says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 2. Nguyen Tuan Dung says:
 3. Bùi Đức Tuấn says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 4. Trần Ngọc Long says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 5. Bùi Đức Tuấn says:
 6. Vĩnh Hưng Phan says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 7. Ninh Doãn Hiếu says:
 8. Ninh Doãn Hiếu says:
 9. Lê Xuân Diễn says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 10. Hiếu Nghị says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 11. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Dat Vu Nguyen says:
 12. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 13. Nguyễn Tiến says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 14. Khánh Trình says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 15. Khánh Trình says:
 16. Trịnh Dũng says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 17. Quynh Tram Bui says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 18. Quynh Tram Bui says:
 19. Trịnh Dũng says:
 20. Nguyễn Tú says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 21. Phong Xuân Dư says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 22. Chuong Nguyen says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 23. Chuong Nguyen says:
 24. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Nguyễn Tuấn says:
 25. Ninh Doãn Hiếu says:
 26. Vĩnh Hưng Phan says:
 27. Trần Đại says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 28. Phong Xuân Dư says:
 29. Dương Nguyễn says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 30. Dương Nguyễn says:
 31. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Giang Minh Đức says:
 32. Trung Xì Mon says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:
 33. Ninh Doãn Hiếu says:
 34. Nguyễn Tuấn says:
  1. Ninh Doãn Hiếu says:

Comments are closed.