BẬN

4 Comments

BẬN
Đầu năm công việc đầy vơi
Kiểm tra, đánh giá chẳng ngơi hôm nào
Dự giờ thăm lớp hội thao
Bóng chuyền bóng đá sút vào hô to.
Việc lớn việc nhỏ phải lo
Xong việc chỉ muốn khò khò chút thôi
Ta đành gác lại cuộc chơi
Khi nào rảnh rỗi mình thời bên nhau.
26/10/2016. CTS
See Translation

4 thoughts on “BẬN”

    1. Lê Kim Thuý says:
  1. Nguyễn Ngọc Đấu says:

Comments are closed.