Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bạn Bắp dở chứng sốt liên tục 1 ngày 2 đêm rồi

Bạn Bắp dở chứng sốt liên tục 1 ngày 2 đêm rồi

0 Comment

Bạn Bắp dở chứng sốt liên tục 1 ngày 2 đêm rồi. Nhưng từ hôm ốm đến giờ bạn ấy lại thích được gọi bằng anh. Ai có lỡ gọi bạn ý là Bắp thì bạn ý chỉnh đốn ngay “anh Bắp chứ”.
Đã thế, dạo này thỉnh thoảng bạn ý còn khen “mẹ của Bắp ngoan nhỉ”.
Con với chả cái, sau này lớn thì anh ý “hạch sách’ bố mẹ phải biết!