Mẹ và Bé Shop Uncategorized Bài hát : Việt Nam Trung Hoa núi liền núi

Bài hát : Việt Nam Trung Hoa núi liền núi

0 Comment

Bài hát : Việt Nam Trung Hoa núi liền núi , sông liền sông….nó ám ảnh con người ta trên nhiều phương diện. Bài viết này có thể tóm gọn nếu cần phải nhận xét thì phải nói là QUÁ HAY. Thanks
” Nếu như bạn cứ mãi hy vọng vào chuyện xuất hiện phái cởi mở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiểu như Mikhail Gorbachev, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc nào cũng tuyên bố rất nhiều, nào là phải dân chủ, phải cái cách chính trị, lúc nào cũng tuyên bố để cho bạn hãy từ từ, để cho bạn hãy chờ đợi, thì sẽ chẳng bao giờ đợi được, vĩnh viễn chẳng bao giờ
Tôi e rằng, những lời của Lưu Á Châu không thể vượt qua được thử thách. Vậy thì, một khi nền dân chủ của chúng ta chắc chắn sẽ tới, thì lối ra của người dân Trung Quốc là ở đâu? “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *