Month: April 2017

Hỡi công dân Việt Nam kia

  Hỡi công dân Việt Nam kia, cô đã gây bao rắc rối cho tôi mỗi khi đi làm giấy tờ, ngân hàng, đặc biệt là xuất nhập cảnh… Tôi thường xuyên bị ng ta liếc xéo, nghi ngờ thân phận, thậm chí so sánh từng con mắt, cái mũi cái miệng. Mới bị xong,