Hết mùng thì còn mền Đối vs a e tôi thì ngày nào cũng là tết!!! Pai ko ^^ Tin Tin