Month: December 2016

Life has many colors

Life has many colors. Everybody will have a private colors. I’m too.I have my private place.I’m living because my mom brought me to this world. If I can carry on my peaceful and quite life,I’ll be very happy. Nobody should be hurt. At last,You and Me….?????? #yuanlaini_haizaizheli #12dayshappiness

Today

Today,I’m happy.I recorded a conversation and sent for my teacher before deadline.It’s the first.I will try than and try to make my dream come true.I hope everyone will support me.Thank you so much!Thank you for being with me!!! I love all!! ♥♥♥ #12dayshappiness

Bao nhiêu chuyên gia

Bao nhiêu chuyên gia-hàng hóa-công nghệ hi-end hàng đầu cũng chỉ để phục vụ 1 người đàn bà quyền lực tại Vietnam Hi-end Show 😉 PS: Mr Raveen Bawa từ dCS đã tới Hà Nội sớm để set-up hệ thống mới nhất của dCS, sẽ chơi tại show. Nhìn tay ảnh nhanh vậy nhưng còn

Bộ 3 quyền lực nhà họ Vũ

Bộ 3 quyền lực nhà họ Vũ! nàng Vu Thi Loan có mặt nữa là đủ bộ. Mới mấy năm ACE gặp lại đã thấy con đàn cháu đống thế này rồi…số lượng oto nhập khẩu cho các cu cậu luôn tăng dần theo các năm. Uống vội với nhau chén rượu rồi chia tay