Month: October 2015

Oct 01
2015

Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên

Cứ tưởng lá cải chỉ có ở “Tôi viết” của Thanh Niên, giờ lên mục Văn hóa – Văn nghệ cũng nhặt được chiếc lá rụng rơi banh chành. Chưa đọc sách, chưa tìm hiểu thông tin gì về phim, được mời đi coi Premiere xong về chèo đò lội ngược dòng cho nổi. Thể […]

12 Comments
Read Full